Kjært barn har mange navn

We are what we repeatedly do.  Foodprep, mealprep, matprep, matplanlegging. Kjært barn har mange navn. Matplanlegging hjelper meg og mange andre på våre ulike fitnessreiser. Eg har som mål å komme dit at eg er skikkelig stolt av meg sjølv og den tøffe jobben eg har gjort. Og eg kjem ikkje dit uten å ha […]