Happy new year with a warning

Mirror, mirror on the wall, I´ll always get up after I fall. And whether I run, walk or have to crawl, I´ll set my goals and achieve them all.  Årets siste dag. Tid for refleksjon og planlegging. Og ein liten advarsel heilt til slutt for å avslutte dette året. På torsdag skreiv eg om det å reflektere […]